Ring30 55 24 62

                        eller skriv til

opbevaring@camphotellet.dk

Om opbevaringspladsen​ til campingvogne, både og biler

Hallen er storm- og brandforsikret, men uden opvarmning. Campingvogne, både og biler opbevares for ejerens regning, risiko og ansvar, så hotellet bl.a. ikke er ansvarlig for skader opstået under opbevaring eller ind- og udtagning og tyveri. Al ind- og udtagning skal foretages af ejeren selv under vejledning af hotellet.

Hallen er specialkonstrueret til opbevaring af udendørsting. Hele hallen er velventilleret og med udluftning, der modvirker fugt.

Der er også mulighed for opbevaring af både, speedbåde, sejlbåde og trolling-fiskerbåde i det fri. Med fri ind- og udkørsel fra grønt område, med 8000 watt elsikkerhedshegn og tyverialarm året rundt.

Der må ikke tømmes toiletter på pladsen. Ved vinteropbevaring i det fri skal alle 4 støtteben være slået ned. Desuden må der ikke opbevares benzin eller andre brandbare væsker, gasflasker eller dyner i vogne placeret i hallen. I vognens forrude skal ejers navn og telefonnummer være noteret.

Tilkørselsforhold direkte fra Mariesmindevej eller fra Bytoften 10 ved vores kontor.

Området er indhegnet med et 8000 watt el-sikkerhedshegn og tyverisikring. Der er plads i hallen til 80 campingvogne og 20 både op til 45 fod. På den åbne plads er der plads til 400 vogne.

For yderligere information, kontakt Camphotellet.dk, Bytoften 3, 5550 Langeskov.

Telefon: 30 55 24 62

Lejen er personlig og må ikke udlejes, udlånes eller på anden måde overdrages til andre. Betalt leje eller dele heraf refunderes ikke, selv om lejemålet opsiges fra lejers side.

Opbevaring af biler foregår i lukket hal med støbt gulv. Pris pr. bil kr. 500 + moms. Perioden er minimum 5 måneder.